WAŻNE: W związku z pandemią koronowirusa podjęliśmy kroki w celu ochrony zdrowia państwa jak i naszych pracowników.

 1. Do odwołania zmieniamy godziny pracy sklepu w warszawie: od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:30 sobota: 8:00 - 14:00
 2. Prosimy aby na terenie sklepu przebywało jednocześnie max. czterech klientów.
 3. Wszyscy klienci wchodzący na teren sklepu obowiązani są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych, oraz noszenia maski ochronnej.

  1. Zachęcamy do zakupu przez sklep internetowy.

   Prosimy o przestrzeganie procedur i dziękujemy za wyrozumiałość.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU PIRAT KRYSTYNA BYLICKA-ROSIŃSKA, ul. CHEŁMŻYŃSKA 158, 04-464 WARSZAWA, tel: (22) 610 20 15,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@net.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążcych na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz przeniesienia danych,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.